اطلاعات تماس

مرکز تحقیقات بیماریهای خود ایمنی
آدرس: شیراز- فلکه ستاد- دانشکده پزشکی- ساختمان شماره 1- طبقه 3
شماره تلفن و فاکس: 2357181-0711
آدرس ایمیل:adrc@sums.ac.ir
 

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مرکز تحقیقات بیماریهای خود ایمنی
تلفن:2357181-0711
ایمیل:adrc@sums.ac.ir