نظرسنجی وب سایت

خواهشمند است نظر خود را درباره وب سایت مرکز تحقیقات بیماریهای خود ایمنی، اعلام فرمایید.
گرافیک سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟ ضعیف
متوسط
خوب
محتوای اطلاعاتی سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟ ضعیف
متوسط
خوب
لطفا هر گونه نظر و پیشنهاد برای بهبود سایت را بیان فرمایید:
متن تصویر*
Reload
    
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مركز تحقيقات
تلفن
فكس

همايش ها و كارگاه ها
فهرست
ثبت نام
آرشيو


ترجمان دانش
معرفي
آئين نامه
تازه ها


دكتراي تخصصي پژوهشی
آئين نامه ها
فرم ها
فراخوان ها