خانه

درباره ما

    معرفی مرکز

    ساختار سازمانی

    برنامه استراتژیک

    فعالیت های مرکز

    اولویت های پژوهشی

    همکاری ها و موافقت نامه ها

    فرم ها و آیین نامه ها

    نگار خانه

اعضا

    رئیس مرکز

    اعضای هیات موسس

    اعضای هیئت علمی

    پرسنل و همکاران مرکز

    فارغ التحصیلان

    همکاران پیشین

پژوهش

    مقالات

    پایان نامه ها

    طرح های پژوهشی در حال اجرا

    طرح های پژوهشی خاتمه یافته

    مقالات پر استناد

امکانات

    آزمایشگاه ها

    کتابخانه

آموزش

    کارگاهها و سمینارها

    آموزشهای اختصاصی

    آموزش های عمومی

    گاید لاین ها

پیوندهای مفید

    لینک های داخلی

تماس با ما

    تماس با ما

    نظرسنجی سایت


 

rgtf
   sd
    May 5, 2018
    read more...

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مرکز تحقیقات بیماریهای خود ایمنی
تلفن:2357181-0711
ایمیل:adrc@sums.ac.ir