اعضای هیئت علمی


دکتر الهام افلاکی
فوق تخصص روماتولوژی
----------------------------------------
دکتر زهرا امیر غفران
دکترای ایمنی شناسی
---------------------------------------
دکتر فخرالدین نقیب الحسینی
دکترای بیوشیمی
--------------------------------------
دکتر ناصر قلی جانی
دکترای ایمنی شناسی 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مركز تحقيقات
تلفن
فكس

همايش ها و كارگاه ها
فهرست
ثبت نام
آرشيو


ترجمان دانش
معرفي
آئين نامه
تازه ها


دكتراي تخصصي پژوهشی
آئين نامه ها
فرم ها
فراخوان ها